Onderwerp: Bezoek-historie

Sporen voor straks : advies over de toekomstige relatie tussen overheid en Nederlandse Spoorwegen
Publicatiedatum:05-06-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.H.F. Wijffels; R.J. in 't Veld; J.F.A. de Soet

 

Samenvatting

De Nederlandse Spoorwegen (NS) moeten een zelfstandig commercieel bedrijf worden, dat zelf beslist over investering produkten en diensten, prijzen en personeelsbeleid.
De grote bemoeienis van de overheid moet plaats maken voor globale afspraken.
De NS moetéén bedrijf blijven, maar met 4 afzonderlijke secties : voor reizigers- en goederenvervoer, infrabeheer en een staf.
Het beheer van het spoorwegnet blijft een taak van de overheid.
Het reizigersvervoer moet binnen vijf tot zeven jaar rendabel zijn.
De overheidssubsidie van 1,4 miljard gulden kan in die periode geleidelijk verdwijnen.
Aan het nieuwe goederenbedrijf draagt de overheid eenmalig 150 miljoen gulden bij.
De ontvlechting van overheid en NS is nodig vanwege de komende Europese richtlijn over liberalisatie van het railvervoer en verzelfstandiging van de spoorwegmaatschappijen.

 

Annotatie

[75] p.
bijl., fig. ; 30 cm
Uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. - Commissie Wijffels

Naar boven