Onderwerp: Bezoek-historie

Ecosysteem IJsselmeergebied : nog altijd in ontwikkeling : trends en ontwikkelingen in water en natuur van het natte Hart van Nederland
Publicatiedatum:01-09-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

red. R. Noordhuis; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Deltares

 

Samenvatting

Beschrijft de ecologische veranderingen die in de afgelopen decennia in het IJsselmeergebied hebben plaatsgevodnen, opgehangen aan enkele essentiële processen die zich hier hebben afgespeeld. Sinds het ontstaan in 1932 doorloopt het IJsselmeergebied een complex van ecologische veranderingen. Sturende factoren achter die veranderingen zijn met name gevolgen van de gewijzigde inrichting van het gebied (met name veranderingen in erosie- en sedimentatiepatronen), veranderingen in de voedselrijkdom van het water, klimaatverandering (watertemperatuur, spuimogelijkheden, vogeltrek), intensivering van gebruik en de komst van exoten.

 

Annotatie

Contactpersoon: S. Stuijfzand
410 p.
Fig., ill.
Met lit. opg.

Naar boven