Onderwerp: Bezoek-historie

Tevredenheid over verkeersinformatie 2011 : een studie onder gebruikers van het hoofdwegennet
Publicatiedatum:28-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. Vonk, M. Hooghuis ; Synovate

 

Samenvatting

Verkeersinformatie moet ingewonnen, bewerkt en gedistribueerd worden. In dit proces spelen diverse partijen een rol. DVS en VCNL willen inzicht krijgen in de tevredenheid van weggebruikers over de kwaliteit van verkeersinformatie. Onderzoek hiernaar is een instrument om de ketenpartners terugkoppeling te geven over de informatie die zij leveren. In 2005 heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden en in 2007 en 2009 het tweede en derde. Dit onderzoek is een vervolg op deze drie onderzoeken.

 

Annotatie

72 p.
In opdr. van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)
Definitief
Versie 3.0

Naar boven