Onderwerp: Bezoek-historie

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2003
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Peter L. Meininger, Mark S.J. Hoekstein, Sander J. Lilipaly...[et al.]; Delta Project Management

 

Samenvatting

Biedt een overzicht van de resultaten van (meerjarig) onderzoek naar het broedsucces van kustbroedvogels (Kluut, plevieren, meeuwen en sterns) in het Deltagebied in 2003. Het onderzoek in het Zuid-Hollandse deel van het Deltagebied is in 2003 beëindigd, maar zal in het Zeeuwse deel van het Deltagebied worden voortgezet. Doel van het onderzoek is het kunnen geven van gefundeerde adviezen over aanleg, inrichting en beheer van broedgebieden voor kustbroedvogels en het evalueren ervan. Informatie wordt verzameld over het functioneren van broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied. Dit gebeurt als aanvulling op het monitoringprogramma waarin jaarlijks informatie wordt verzameld over aantallen van kustbroedvogels.

 

Annotatie

136 p.
bijl., ill.
Rapport RIKZ/2004.002
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH), Directie Zeeland (RWS, ZL), in het kader van project ECOZH*NATUUR/WSEBEKKEN
Digitaal document 4.5 Mb
Met lit. opg.
ISBN 9036934281

Naar boven