Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring en evaluatie natuur(vriende)lijke oevers Maas : monitoringsplan ecologie en morfologie
Publicatiedatum:08-05-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F.C.M. Kerkum ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

 

Samenvatting

Om het effect van natuur(vriende)lijke oevers op de ecologie en de (hydro)morfologie te volgen en vast te leggen en informatie te krijgen over de doelmatigheid van de verschillende typen natuur(vriende)lijke oevers heeft Rijkswaterstaat Limburg behoefte aan een overkoepelende monitoring voor de komende 10 jaar van de oeverinrichtingsprojecten langs de hele Maas. Het project heeft een looptijd tot en met 2017. Met deze monitoring moet tevens worden vastgesteld of de ecologische kwaliteitsdoelen, die voor de KRW zijn gesteld, worden gehaald

 

Annotatie

38 p.
tab., bijl.
Definitief
Versie 1.0
SAP-nummer: NVO MAAS P-62 (PPSnr. 1012041)

Naar boven