Onderwerp: Bezoek-historie

Natuurvriendelijke oevers Lek: KRW in de praktijk. : Samenvattende notitie Monitoring effecten vooroevers in de Lek op KRW kwaliteitselementen 2006-2007
Publicatiedatum:01-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Greijdanus, M. (red.) ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

 

Samenvatting

In de Lek bij Hagestein is een negental kribvakken afgeschermd door middel van een dubbele palenrij met daartussen bossen rijshout. Door aanleg van deze stroomluwe kribvakken is de verwachting dat er meer water- en oevervegetatie kan groeien en dat er een positieve ontwikkeling plaats zal vinden in de macrofauna- en microfaunalevensgemeenschappen. Ook vissen zullen mogelijk van deze stroomluwe kribvakken kunnen profiteren. Verwacht wordt dat ze gaan dienen als paai en opgroeigebied.

 

Annotatie

20, 14 p.
ill.

Naar boven