Onderwerp: Bezoek-historie

Benthische macrofauna Korendijkse en Beningerslikken in 1997
Publicatiedatum:20-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Jansen, J. Mulder, D. Tempelman, M. Wilhelm, J. Mol ; AquaSense

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland heeft in de periode van 24 tot 28 november, 48 macrofauna-monsters (16 triplo’s) genomen in de bodem van de Beninger en Korendijkse slikken . Deze slikken liggen aan de zuidkant van de Zuidhollandse eilanden Voorne-Putten en Hoeksche Waard aan het Haringvliet. Onderling worden zij gescheiden door het Spui. Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland heeft AquaSense opdracht gegeven de determinatie van de macrofauna-monsters uit te voeren, alsmede een evaluatie te geven over het verloop van de dichtheden van de bodemfauna in de periode 1984-1997.

 

Annotatie

29 p.
Eindrapport
In opdracht van : Rijkswaterstaat Directie Zuid Holland.
Rapportnummer: 11.1174.
In 1998 is er ook een oudere versie verschenen met het rapportnr.: 98.1174. Deze versie bevat wat meer gegevens in de bijlagen

Naar boven