Onderwerp: Bezoek-historie

Veiligheid Nederland in kaart (VNK2)
Publicatiedatum:01-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM); Interprovinciaal Overleg (IPO); Unie van Waterschappen (UvW)

 

Samenvatting

Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) analyseert de huidge overstromingsrisico's in Nederland. Met een innoatieve methode koppelt het overstromingskansen aan de overstromingsgevolgen uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers. Met de inzichten van VNK2 kunnen overheden gerichter maatregelen treffen om Nederland kostenefficiënter te beschermen tegen overstromingen.

 

Annotatie

Brochure
6 p. fig., ill.

Naar boven