Onderwerp: Bezoek-historie

Macrozoöbenthosonderzoek nevengeulen 2009 : Bakenhof, Gameren, Klompenwaard, Oude Waal en Vreugderijkerwaard
Publicatiedatum:20-09-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. de Rooij, R. Munts, B. Achterkamp, A. Kersbergen ; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

Analyse van  41 macrozoöbenthos-monsters. De monsters zijn afkomstig uit hoofd- en nevengeulen van volgende vijf locaties: Bakenhof (Nederrijn), Gameren (Waal), Klompenwaard (Waal), de Oude Waal (Waal) en de Vreugderijkerwaard (IJssel). De monsters zijn door de RWS Waterdienst genomen en geconserveerd aangeleverd. De analyses zijn volgens voorschriften van de RWS Waterdienst uitgevoerd en het betreft het uitzoeken en determineren van macroozoöbenthos. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de analyseresultaten. De resultaten zijn vergeleken met doelstelling, zoals die door de RWS Waterdienst beschreven zijn in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 opgesteld (BPRW) en daarbij behorende brondocumenten [Rijkswaterstaat 2009].

 

Annotatie

51 p.
ill., bijl.
Zaaknummer 31022204 / 4500145321
Definitief
Met lit.opg.
In opdr. van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven