Onderwerp: Bezoek-historie

Ecotoxicologisch onderzoek in de Gamerense Waard, 2002
Publicatiedatum:12-08-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. Dalloessing, M.B. Jansen, C.M. Keijzers, J.F. Postma ; AquaSense

 

Samenvatting

De toxiciteit van een aantal sedimenten afkomstig uit de Gamerense Waard is bepaald met chemische en ecotoxicologische analyses. De lokaties werden op 15 mei 2002 door Rijkswaterstaat bemonsterd. De sedimenten werden allereerst onderworpen aan enkele fysisch-chemische analyses om het sediment te karakteriseren en de verontreinigingsgraad te bepalen. Tevens werden met behulp van bioassays de mogelijke effecten van de sedimentmonsters op een drietal organismen bestudeerd, namelijk de lichtgevende bacterie Vibrio fischeri (acute Microtox® test), de watervlo Daphnia magna en de muggenlarve Chironomus riparius (chronische testen).

 

Annotatie

22 p.
In opdr. van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Rapportnummer 1698

Naar boven