Onderwerp: Bezoek-historie

Inventarisatie gegevens WV21 [Waterveiligheid 21e eeuw]
Publicatiedatum:23-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. den Heijer ; Deltares

 

Samenvatting

Bij de studie ter voorbereiding voor een mogelijke actualisatie voor de normen voor waterveiligheid (WV21, onderdeel van het Deltaprogramma Veiligheid) zijn gegevens gebruikt van verschillende typen (watersystemen, waterkeringen, overstromingen, schade/slachtoffers, kosten maatregelen) en verschillende bronnen. De data zijn echter niet systematisch geordend en daarmee niet ontsloten voor de andere delen van het Deltaprogramma. In dit rapport worden de eerste stappen van de data-ontsluiting gepresenteerd.

 

Annotatie

27 p.
Met lit.opg.
Rapportnr. 1205223-000-ZWS-0005
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven