Onderwerp: Bezoek-historie

Waarom een nieuwe Omgevingswet: schets omgevingsrechtelijke problemen
Publicatiedatum:01-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Interdepartementale Programmadirectie Eenvoudig Beter

 

Samenvatting

Het omgevingsrecht is gaandeweg uitgegroeid tot een divers en complex geheel van wettelijke kaders. Wat ooit begon met de Mijnwet in 1810 telt inmiddels circa 60 wetten.


Steeds sterker klinkt de roep, in diverse rapportages, om vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Deze behoefte is politiek benadrukt via de motie Pieper (nov 2009, 32 123 XI) en wordt beantwoord met het voornemen van het kabinet Rutte-Verhagen ‘om met voorstellen tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht te komen’ (Regeerakkoord VVD-CDA, sept 2010).


Het omgevingsrecht bestaat uit het geheel aan wet- en regelgeving in het domein van de fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht bevat de spelregels voor de ontwikkeling en het beheer van onze omgeving. Deze spelregels hebben een nauwe relatie met de gedragingen rond activiteiten in de leefomgeving en met de cultuur die daaromheen is ontstaan.


Vernieuwing van het omgevingsrecht kan condities scheppen voor verandering van cultuuraspecten, maar kan dat niet alleen. Vele initiatieven1 en ontwikkelingen grijpen daar op in.


Kijkend naar het huidige omgevingsrecht is de vraag of de spelregels nog passen bij de huidige praktijk van ruimtelijke ontwikkeling en de toekomstige opgaven in de leefomgeving. De signalen van diverse kanten en verschillende ‘gebruikers’2 van het omgevingsrecht doen vermoeden van niet. Deze probleemanalyse gaat, aan de hand van diverse bronnen, daar


verder op in.

 

Annotatie

24 p.
foto's, lit. opg.

Naar boven