Onderwerp: Bezoek-historie

Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) : overstrominghsrisico's in plannen en op de kaart
Publicatiedatum:01-12-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Projectteam ROR

 

Samenvatting

Sinds 2007 is de Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) van kracht. Het hoofddoel van de richtlijn is de beperking van de gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, milieu, cultureel erfgoed en economische bedrijvigheid. Overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten dienen om het publiek en het (lokaal) bestuur inzicht te bieden in de aard en omvang van de risico's. Ze tonen de mogelijke gevolgen van overstromingen, zoals een indicatie van het aantal getroffenen, het type economische bedrijvigheid van het getroffen gebied, inclusief de aanwezigheid van vervuilende installaties en beschermde gebieden.

 

Annotatie

Brochure
4 p.
Ill.

Naar boven