Onderwerp: Bezoek-historie

Staat van de scheepvaart en de binnenvaartwegen in Nederland 2011 : tweejaarlijkse trendrapportage
Publicatiedatum:01-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.J. Verheij, P. Quist, M. de Jong ; Technische Universiteit Delft

 

Samenvatting

De trendrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland. De bedoeling is dat met behulp van de trendrapportage kansen inzichtelijk worden en het mogelijk wordt om in te spelen op de gesignaleerde ontwikkelingen. In deze uitgave komen onderwerpen aan de orde als ontwikkelingen in de binnenvaartvloot en van de binnenvaarwegen, goederenstromen, natuur en milieu en omgevingsfactoren, en informatie en ICT. Verder omvat deze uitgave ook de onderwerpen economische ontwikkelingen, het Europees vaarwegennetwerk, Wet- en regelgeving en duurzaamheid.

 

Annotatie

In opdracht van Rijkswaterstaat

Naar boven