Onderwerp: Bezoek-historie

Meetplan MWTL Waterdienst 2012 : monitoring waterstaatkundige toestand des lands : milieumeetnet rijkswateren
Publicatiedatum:25-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.W.M. Bogaart-Scholte, M.H. van der Weijden, A. Naber, L.P.M.J. Wetsteijn, M. Roos ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

 

Samenvatting

Beschrijft het meetplan voor de uitvoering van het chemisch en biologisch meetnet inzake het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands' (MWTL) in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het meetprogramma ligt bij Rijkswaterstaat Waterdienst. Doel van het meetprogramma is: trends en toestandsbeschrijving van watersystemen zowel chemisch als biologisch; toetsing aan de waterkwaliteitsdoelstellingen (normen) van het nationale beleid; nakomen van nationale en internationale afspraken en verplichtingen inzake het meten van de waterkwaliteit.

 

Annotatie

335 p.
ill., bijl.

Naar boven