Onderwerp: Bezoek-historie

Het macrobenthos van de Galgeplaat proefsuppletie Oosterschelde : bemonstering en analyse 2007, 2008, 2009, 2010
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.C.H. Sistermans, S. Wijnhoven, H.A. Bergmeijer, O.J.A. van Hoesel, D.B. Blok, L. Kleine Schaars, M.M. Markusse, V. Escaravage, A. Dekker, T. Meliefste ; NIOO-CEME

 

Samenvatting

De bemonstering vindt op en rond de suppletie op vaste referentiepunten plaats.

 

Annotatie

In opdracht van RWS dienst Zeeland. De jaarlijkse rapportages zijn toeleverend aan de evaluatie van de proefsuppletie op de Galgeplaat.

Naar boven