Onderwerp: Bezoek-historie

Naar een schone economie in 2050: routes verkend : hoe Nederland klimaatneutraal kan worden
Publicatiedatum:01-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Planbureau voor de Leefomgeving ; Energieonderzoek Centrum Nederland

 

Samenvatting

De belangrijkste bouwstenen voor de transitie naar een schone economie in Nederland in 2050 zijn: vermindering van de energievraag, inzet van biomassa, afvang en opslag van CO2 en elektriciteitsproductie zonder CO2-emissies (dus: wind, zon en/of kernenergie) in combinatie met een hoger aandeel elektriciteit in het energiegebruik (elektrificatie). Het niet inzetten van één van deze bouwstenen zou het uiterste vergen van de andere drie. Gezien de vele onzekerheden rond de maximale inzetbaarheid van elk van de bouwstenen is dat een risicovolle strategie.

 

Annotatie

in opdr. van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ill.
PBL-publicatienummer 500083014
ISBN 9789078645795

Naar boven