Onderwerp: Bezoek-historie

Een delta in beweging : bouwstenen voor eenklimaatbestendige ontwikkeling van Nederland
Publicatiedatum:01-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Planbureau voor de Leefomgeving; Willem Ligtvoet [et al.]

 

Samenvatting

In dit rapport zet het PBL een eerste stap in het uitwerken van oplossingsrichtingen door een analyse te maken voor een viertal complexe onderwerpen hoe Nederland zich zou kunnen aanpassen aan de verwachte klimaatveranderingen; de veiligheid tegen overstromen, de zoetwatervoorziening, het landelijk gebied en de natuur, en het stedelijk gebied. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de onzekerheden rond klimaatverandering, de mogelijke adaptatiekeuzes en de daaraan gekoppelde bestuurlijke opgaven.

 

Annotatie

Bijl., graf., krt. . - ISBN 9789078645726

Naar boven