Onderwerp: Bezoek-historie

Een nevengeul vol leven : Handreiking voor een goed ecologisch ontwerp
Publicatiedatum:10-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Schoor, M.Greijdanus, G.W. Geerling, L.A.H. van Kouwen R. Postma ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Dienst Oost-Nederland (RWS, ON), Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Deltares; Met andere woorden

 

Samenvatting

Het is alweer zeventien jaar geleden dat Rijkswaterstaat de eerste nevengeul heeft aangelegd, wat destijds een uitzonderlijk en spannend experiment was. Inmiddels zijn nevengeulen een voor de hand liggende keuze geworden als de waterkwaliteit en de bescherming tegen overstroming van de rivier om verbetering vragen. Het boekje bundelt de kennis over nevengeulen. Het biedt praktische ontwerpadviezen, zodat nieuwe nevengeulen zoveel mogelijk bijdragen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water, zonder scheepvaart en veiligheid in gevaar te brengen. Het boekje is bedoeld voor plannenmakers en ontwerpers, die niet per se zijn ingevoerd in ecologische en morfologische principes.

 

Annotatie

82 p.
poster A5 formaat
nummer ON0911DD070

Naar boven