Onderwerp: Bezoek-historie

A brief history of inland navigation and waterways : the development of the waterway infrastructure in the Netherlands
Publicatiedatum:01-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.U. Brolsma

 

Samenvatting

Beschrijft in beknopte vorm de ontwikkeling van de vaarwegen en de binnenvaart vanaf het begin van de jaartelling tot het einde van de twintigste eeuw. Niet alleen de beroepsvaart komt aan de orde, ook de sector van de recreatievaart. Het zwaartepunt ligt in de negentiende en twintigste eeuw en in Nederland. Omdat binnenvaart bij uitstek een internationale aangelegenheid is, is de lezer ook een blik over de grens gegund.

 

Annotatie

44 p.
ill.
Rapportnr. dvs0811re142

Naar boven