Onderwerp: Bezoek-historie

Resultaten van de rekreatievaarttellingen in Zuid- en Midden-Nederland voor 1978
Publicatiedatum:01-09-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK), Hoofdafdeling Scheepvaart

 

Annotatie

19, [34] blz.
ill.
Met 3 bijl: Bijlage voor het Deltagebied.- [38] blz.
Bijlage voor de grote rivieren.- [20] blz.
Bijlage voor de Maas.- [21] blz.
Nota S78.2
Voortgezet als "Signaaltelpuntennet rekreatievaart", "Signaaltelpuntennet recreatievaart" en "Scheepvaartgegevens recreatievaart"

Naar boven