Onderwerp: Bezoek-historie

Intensiteit en gedrag van de pleziervaart op de scheepvaartwegen in het noordelijk Deltagebied
Publicatiedatum:01-11-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK), Hoofdafdeling Scheepvaart

 

Annotatie

Onderzoek van de werkgroep rekreatievaart :
7 dln.
Vooronderzoek. - nota 71.2.0
Deel I - Opzet en uitvoering. - nota 71.2.1
Deel II - Resultaten van de tellingen. - nota 71.2.2
Deel III - Inventarisatie van jachthavens. - nota 71.2.3
Deel IV - Resultaten enquete. - nota 71.2.4
Deel IV - Bijlagen. - nota 71.2.4
Deel IV - Vaarroutes : bijlage 9. - nota 71.2.4

Voortgezet als "Signaaltelpuntennet rekreatievaart", "Signaaltelpuntennet recreatievaart" en "Scheepvaartgegevens recreatievaart"

Naar boven