Onderwerp: Bezoek-historie

Verkweldering in de Paezemerlannen : veiligheid van de teen van de dijk
Publicatiedatum:17-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L.W. van Nieuwenhuijzen ; Royal Haskoning

 

Samenvatting

Gaat na welke mogelijkheden er zijn om de teen van de zeedijk ter plaatse van de Peazemerlannen zodanig aan te passen dat de veiligheid van de zeedijk bij een eventuele doorsteek van de zomerkade in geen enkele zin negatief wordt beïnvloed. Dit betekent dat er door deze blootstelling van het voorland aan de werking van het getij - zowel direct na de ingreep als in de toekomst - noch onder dagelijkse omstandigheden noch onder toetsomstandigheden sprake mag zijn van verhoogde kans op schade aan de zeedijk.

 

Annotatie

23 p.
bijl.
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland
Definitief
Contactpersoon: Dhr. W. Riesenkamp, RWS Dienst Noord-Nederland, afdeling WSP.

Naar boven