Onderwerp: Bezoek-historie

Zoetwatervoorziening in Nederland - landelijke analyse knelpunten in de 21e eeuw
Publicatiedatum:01-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Frans Klijn; Judith ter Maat; Emiel van Velzen (red.); Deltares; Joachim Hunink; Neeltje Goorden; Neeltje Kielen (RWS- WD); Wim Werkman (RWS-WD)

 

Samenvatting

Onderzoekt welke knelpunten er op kunnen treden bij de huidige inrichting van het waterlandschap en -beleid. Stelt vast waar in de toekomst de watervraag groter zijn dan de waterbeschikbaarheid. Daarbij gaat het niet alleen om de hoeveelheid water, maar ook om de kwaliteit. Hiervoor zijn de diverse watergebruikers samen in beeld gebracht met de waterbeschikbaarheid, nu en in de toekomst.  Beschrijft de aanpak van de knelpuntenanalyses. Gaat in op de watervraag. Beschrijft de waterbeschikbaarheid in afhankelijkheid van klimaat, grondwatervoorraden en aanvoer door de grote rivieren.  Identificeert knelpunten door de veranderende vraag te confronteren met de veranderende waterbeschikbaarheid in de toekomst.


 

Annotatie

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Waterdienst
met bijdragen van: Gerrit Baarse, Victor Beumer, Joost Delsman, Joost Knoop (PBL), Geert Prinsen, Jan van Bakel (Alterra), Marco Hoogvliet, Remco van Ek, Gert-Jan Zwolsman (KWR)
Rapport nr. 1204358-002

Naar boven