Onderwerp: Bezoek-historie

Waterbewust worden, zijn en blijven
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

JH

 

Samenvatting

Interview met Aline Arends van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) over de bewustwording van Nederlanders van de risico's van water, zoals bij een overstroming of wateroverlast door hevige regenval. De publiekscampagne 'Nederland leeft met water' probeert iets aan waterbewustzijn te doen. Onderzoek toont aan, dat een landelijke campagne alleen blijvend iets verandert in de hoofden van de mensen wanneer die vertaald wordt naar lokaal niveau, dus het water in de eigen omgeving. Een andere les is, dat aan algemene thema's als zeespiegelstijging en wateroverlast een handelingsperspectief moet worden gekoppeld. Centraal staat de vraag wat de burger er zelf aan kan doen.

 

Annotatie

ill.
Digitaal document 231 Kb

Naar boven