Onderwerp: Bezoek-historie

Semi-open verbinding Volkerak : scheepvaart en de Volkeraksluizen
Publicatiedatum:15-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Valstar, C. van Dorsser ; Royal Haskoning

 

Samenvatting

Dit onderzoek beschouwt de optie van het vervangen van de Volkerak spuisluizen door een semi-open kering voor wat betreft de te verwachten passeertijden en de betrouwbaarheid van de verbinding voor de scheepvaart. De semi-open kering is vergeleken met de huidige situatie met drie kolken en de situatie met een nieuw te bouwen vierde kolk.

 

Annotatie

48 p.
In opdr. van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)
Referentie 9S1799/R/901610/Rott1
Definitief 1.1
Projectnummer 9S1799

Naar boven