Onderwerp: Bezoek-historie

MIT-Verkenning vaarwegsplitsing Dordtsche Kil - Hollandsch Diep
Publicatiedatum:16-02-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

O.C. Koedijk ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland (RWS, ZH)

 

Samenvatting

In deze MIT-Verkenning is de (on)veiligheid onderzocht op voornoemde vaarwegsplitsing. Als primaire maatregel wordt instelling van verkeersbegeleiding aanbevolen. Secundaire maatregelen zijn verbreding van de vaargeul in de monding van de Dordtsche Kil, verbeteren van zichtlijnen en aanbrengen van verkeerstekens.

 

Annotatie

99 p.
Eindrapport
Versie 2
Definitief

Naar boven