Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de veiligheid van de Boezemkade van de drooggemaakte Veender- en lijkerpolder
Publicatiedatum:01-01-1974

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Centrum voor Onderzoek Waterkeringen

 

Samenvatting

In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade van de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder. Deze behoort tot het Hoogheemraadschap van Rijnland en ligt in de provincie Zuid-Holland. De kade beschermt een groot, zeer diepliggend agrarisch gebied met enige bebouwing en belangrijke wegverbindingen o.a. rijksweg 4. Het onderzoek is uitgevoerd in de kaden langs de Rijpwetering, de Koppoel, de Kleipoel en de Ade. Er is een verkenning uitgevoerd, waarbij onder meer dwarsprofiel en zijn gemeten de bestaande geologische- en bodemkundige gegevens zijn geanalyseerd en gegevens omtrent onderhoud en gedrag van de kade werden verzameld.

 

Annotatie

80 p.
ill.
A.74.004
Opgenomen is:
- Kadeonderzoek Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder ; CO-22244-0/14 ; 26-10-1973
- Stabiliteitsonderzoek aan een dwarsprofiel van de Boezemkade van de drooggemaakte Veender- en Dijkerpolder ; 00-22244-0-I ; oktober 1974

Naar boven