Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Duifpolder
Publicatiedatum:01-01-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Centrum voor Onderzoek Waterkeringen

 

Samenvatting

In het kader van het systematisch kadeonderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade rond de Duifpolder. Deze polder behoort tot het Hoogheemraadschap van Delfland en ligt in de provincie Zuid-Holland. De kade beschermt een diepliggend agrarisch gebied met daarin enige bebouwing. Het onderzoek is uitgevoerd in de kaden langs de Oostgaag, de Bree- of Lichtvoetswatering, de Noordvliet en de Middelwatering. Er is een verkenning uitgevoerd, waarbij onder meer dwarsprofielen zijn gemeten, de bestaande geologische en bodemkundige gegevens zijn geanalyseerd en gegevens omtrent onderhoud en gedrag van de kade werden verzameld. Voor het onderzoek langs de Bree- of Lichtvoetswatering, de Noordvliet en de Oostgaag is gebruik gemaakt van een reeds eerder uitgevoerd onderzoek. Het grondmechanisch onderzoek en de rapportering hierover is verricht door het Laboratorium voor Grondmechanica (L.G.M.).

 

Annotatie

104 p.
ill.
A-73.007
- Stabiliteitsonderzoek aan drie dwarsprofielen van de Boezemkaden langs de Duifpolder ; CO-21732-0-I ; mei 1974
- Kadeonderzoek Duifpolder (Delfland) ; CO-21732-0/18 ; 27 juni 1973

Naar boven