Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de veiligheid van de kade rond de Oude Lierpolder
Publicatiedatum:01-01-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Centrum voor Onderzoek Waterkeringen

 

Samenvatting

In het kader van het systematisch kadeonderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade van de Oude Lierpolder, behorend tot het Hoogheemraadschap van Delfland en liggend in de provincie Zuid-Holland. De kade beschermt een polder met daarin de bebouwing van de Lier en een tuinbouwgebied. Zowel de bebouwing als de tuinbouw zal in de polder uitbreiden.Het onderzoek is gericht op de boezemkade langs de Breêlee en Lee- of Lierwatering in het zuiden en het Zwethkanaal en Kromme Zweth in het noordwesten. Er is een verkenning uitgevoerd, waarbij onder meer dwarsprofielen zijn gemeten, de bestaande geologische en bodemkundige gegevens zijn geanalyseerd en gegevens omtrent onderhoud en gedrag van de kade werden verzameld. Het grondmechanisch onderzoek en de rapportering hierover is verricht door het Laboratorium voor Grondmechanica (L.G.M.).

 

Annotatie

62 p.
ill.
A-73.006
Opgenomen is:
- Vooronderzoek aan de Boezemkaden rondom de oude Lierpolder ; CO-21731-0-I ; 2 mei 1973
- Stabiliteits onderzoek aan een dwarsprofiel van de Boezemkade van de Oude Lierpolder langs het Zwethkanaal ; CO-21731-0-II ; 30 november 1973

Naar boven