Onderwerp: Bezoek-historie

‘Hoogwater? Vrije Weg!’
Publicatiedatum:01-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijkswaterstaat, Wegen naar de Toekomst (RWS, WnT)

 

Samenvatting

Door het rijzen van de zeespiegel, het toenemen van de afvoer van onze rivieren en de bodemdaling neemt de kans op een overstroming toe. Dit roept vele vragen op over bijvoorbeeld evacuaties, verkeersstromen en reacties van burgers. Dit soort vragen staat centraal bij het project 'Hoog Water? Vrije weg!' van de innovatieprogramma's Wegen naar de Toekomst en Waterinnovatie Rijkswaterstaat. 'Hoog Water? Vrije Weg!' richt zich op de beperking van schade en slachtoffers en op het mobiliteitsaspect van een grootschalige evacuatie bij overstromingen.

 

Annotatie

Div. rapporten:
1. Invloed van landelijk verkeersmanagement op grootschalige evacuatie (rapport)
2. Deelrapport monitoring
3. Deelrapport tegenverkeer Gouda brug over de Hollandse IJssel
4. Deelrapport tegenverkeer Nieuwegein Graaf Florisweg
5. Deelrapport tegenverkeer over de Algerabrug
6. Deelrapport tegenverkeer Waterlinieweg Nieuwegein richting A28
7. Deelrapport toerit De Meern (A12-15)
8. Deelrapport toerit Nieuwegein (A27-28)
9. Deelrapport toerit Nieuwegein Papendorp (A12-16)
10. Deelrapport toerit WOerden A12 toerit 14
11. Hoogwater Vrije Weg (notitie)
12. Hoogwater Vrije Weg Circulatie Autosnelwegen
13. Hoogwater Vrije Weg Introductie (hfdst. 1)
14. Hoogwater Vrije Weg Monitoring (hfdst. 2)
15. Hoogwater Vrije Weg Tegenverkeer (hfdst. 5)
16. Hoogwater Vrije Weg Toeritten (hfdst. 4)
17. Hoogwater Vrije Weg Veldonderzoek (hfdst. 6) Ontbreekt
18. Toolbox met CD-ROM

Naar boven