Onderwerp: Bezoek-historie

"de goede dingen doen, de dingen goed doen" : regionaal beheerkader 2015 van water & scheepvaart 2008
Publicatiedatum:01-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Stuurman; M. waltmans; K. van der Werff; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

De goede dingen doen, de dingen goed doen. Dit motto leidt RWS. RWS wil er voor zorgen, dat de gebruikers van het water tevreden zijn en dat de rivier in goede conditie verkeert. RWS heeft met haar ondernemingsplan enkele jaren geleden een nieuwe moderne koers ingezet. RWS plaatst de belangen van de samenleving centraal. Publieksgerichtheid is voor RWS een 1e vereiste: Samenwerking en participatie met andere overheden, maatschappelijke  groeperingen, burgers en bedrijven is essentieel. Het voorliggende rapport heeft betrekking op het beheergebied van RWS-ON van RWS, gemarkeerd door het stroomgebeid van de Rijn.

 

Annotatie

64 p.
ill
RON 0508 TD 018

Naar boven