Onderwerp: Bezoek-historie

Kom met frisse ideeën over de brug : prijsvraag: minder verkeershinder bij renovatie stalen bruggen
Publicatiedatum:01-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Als publieksgericht netwerkmanager zet Rijkswaterstaat maximaal in op het beperken van de verkeershinder bij wegwerkzaamheden. Daarom schrijft Rijkswaterstaat vanuit het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst een prijsvraag uit om de markt uit te dagen met ideeën te komen om de verkeershinder tijdens het versterken van de (stalen) bruggen te verminderen.

 

Annotatie

10 p.

Naar boven