Onderwerp: Bezoek-historie

WaterStand Zuid-Holland : actualisatie op basis van meetgegevens 2009/2010
Publicatiedatum:15-03-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. Ciarelli (etc.) ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)

 

Samenvatting

Geeft een integraal beeld van de toestand van het oppervlaktewater binnen het beheergebied van Zuid-Holland per waterlichaam of riviertak op basis van meerdere kenmerkende parameters.

 

Annotatie

120 p.
tab., fig.
bijl.
Definitief
Versienummer RWS/DZH/ARA/2011-02

Naar boven