Onderwerp: Bezoek-historie

Analyse van rijtijden over het hoofdwegennet in de provincie Utrecht
Publicatiedatum:01-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.A.C. van Toorenburg, H. The ; Transpute

 

Samenvatting

Om inzicht te krijgen waar welke vertragingen op het Utrechtse hoofdwegennet optreden, zijn in dit project rijtijden, snelheden, voertuigverliesuren berekend voor de autosnelwegen in de provincie Utrecht. Van 40 werkdagen in de periode april-juni 2000 zijn deze grootheden bepaald. De resultaten worden gepresentreerd en vervolgens vergeleken met de uitkomsten van een vergelijkbare berekening, uitgevoerd over gegevens van 1999.

 

Annotatie

19 p.
ill., bijl.
In opdr. van RWS, Dienst Utrecht
Omslagtitel: Rijtijden hoofdwegennet Utrecht

Naar boven