Onderwerp: Bezoek-historie

Nader bodemonderzoek steunpunt A12 Maarsbergen te Maarn
Publicatiedatum:15-12-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Chemielinco

 

Samenvatting

Op de onderzoekslocatie is een Steunpunt van Rijkswaterstaat aanwezig. In het voorgaande oriënterend onderzoek zijn in de vaste bodem verontreinigingen met cyanide aangetroffen en in het grondwater verontreinigingen met chroom. Gaat achtereenvolgens in op de beschikbare gegevens en de onderzoeksopzet. Vervolgens komen de uitvoering en de resultaten van het veld- en chemisch onderzoek aan bod. Na een bespreking van de verontreinigingssituatie van de vaste bodem en het grondwater, wordt nagegaan of er spreke is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Tenslotte worden conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven.

 

Annotatie

16 p.
bijl.
Projectnummer 99734
Definitief

Naar boven