Onderwerp: Bezoek-historie

Kosmos, een klus geklaard
Publicatiedatum:01-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. Hegeman; F. Leijendeckers; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

In 2006 is Rijkswaterstaat begonnen met een gigantische grootschalige onderhoudsbeurt aan honderden kunstwerken van de Nederlandse hoofdinfrastructuur. Door de regering werd een extra budgetvan 450.000.000 euro vrijgemaakt voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan zowel droge als natte kunstwerken. Twee belangrijke uitgangspunten voor de uitvoering van het werk waren een maximale inbreng van de markt en een minimale inzet van RWS. Bovendien was de eis dat er minimale verkeershinder op mocht treden ten gevolge van de werkzaamheden. Dit grootschalige werk vroeg om een grondige en vernieuwende aanpak zowel van RWS als van de markt. KOSMOS (Kunstwerken Onderhoud in Samenwerking met de Markt Onder Systeemgerichte contractbeheersing) was een klus van heel RWS, centraal aangestuurd door de Dienst Infrastructuur en uitgevoerd via een achttal regionale contracten.

 

Annotatie

11 p.
ill.

Bestaat uit Dl 1 en 2
Gepubliceerd in VPW Nieuws: informatieblad vakorganisatie personeel Verkeer en Waterstaat. - nr 228 (jan-feb 2011) p. 6-11 ; en nr 229 (maart/april 2011) p. 8-11

Naar boven