Onderwerp: Bezoek-historie

Definitie zeespiegelstijging voor bepaling suppletiebehoefte : rekenmodel t.b.v. handhaven kustfundament
Publicatiedatum:01-07-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. Dillingh, F. Baartir, J.G. de Ronde

 

Samenvatting

In het huidige kustbeleid is ervoor gekozen om het kustsysteem (kustfundament plus Waddenzee en Westerschelde) te laten meegroeien met de zeespiegel door middel van suppleties met zand. Het benodigde suppletievolume voor het meegroeien wordt op dit moment bepaald door het oppervlak hiervan te vermenigvuldigen met de zeespiegelstijging. Een toename van de zeespiegelstijging heeft dan ook grote consequenties voor de toekomstige suppletiehoeveelheid. De vraag van deze studie is dan ook met hoeveel zeespiegelstijging nu en in de komende jaren rekening moet worden gehouden en welke definitie en schattingsmethode daarbij moet worden gebruikt.

 

Annotatie

66 p.
ill., bijl.
Met lit.opg.
Kenmerk 1201993-002-VEB-003
In opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven