Onderwerp: Bezoek-historie

Atlas van het IJsselmeergebied
Publicatiedatum:01-12-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Samengesteld door: MWH B.V ; Fotografie J. Toirkens ; Foto’s Flora en Fauna J. van Schie

 

Samenvatting

Het IJsselmeergebied is een van de gebieden waar de gevolgen van klimaatverandering goed merkbaar zullen zijn. Deze zijn echter niet altijd overal dezelfde omdat het gebied heel divers is. Zo wisselen eeuwenoude polders en polders die net of nog niet eens een halve eeuw oud zijn elkaar af. Het Deltaprogramma IJsselmeergebied heeft met hulp van veel organisaties de diversiteit en ook de samenhang binnen het gebied in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot de Atlas van het IJsselmeergebied.

 

Annotatie

117 p.
Ill., foto's
Deltaprogramma | IJsselmeergebied
Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen met inbreng van maatschappelijke organisaties. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende
zoetwater.
Het Deltaprogramma staat onder regie van de deltacommissaris, regeringscommissaris voor het Deltaprogramma

Naar boven