Onderwerp: Bezoek-historie

Innovatieprojecten Wegonderhoud (IPW ) = Road Maintenance Innovation Projects (IPW) : Onderhoud met minder hinder = Maintenance with less hindrance
Publicatiedatum:01-12-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. de Winter (etc.); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)

 

Samenvatting

Een goede bereikbaarheid van Nederland en een vlotte doorstroming van verkeer vragen om een goed wegennetwerk. Onderhoud daarvan is noodzakelijk, maar brengt soms ook hinder met zich mee. Rijkswaterstaat probeert die overlast zoveel mogelijk te beperken. Met Innovatieprojecten Wegonderhoud (IPW) zoekt Rijkswaterstaat naar nieuwe, slimme manieren om hinder te verminderen.

 

Annotatie

21 p.
ill.

Naar boven