Onderwerp: Bezoek-historie

Bestandsopname van de Driehoeksmossel in het IJsselmeergebied in 1999 : bepaling van lengte-frquentieverdeling en biomassa
Publicatiedatum:27-03-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.P.T. Koeman, F.M. Zant, P. Esselink ; Koeman en Bijkerk

 

Samenvatting

Door Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergied zijn in het IJsselmeer monsters genomen van de daar levende Driehoeksmossel-populatie met behulp van een Van Veenhapper. De opbouw van de populatie is bepaald aan de hand van de lengte-frequentieverdeling van de bemonsterde Driehoeksmosselen. Door bepaling van het mosselvolume (ml) en het asvrij-drooggewicht zijn gegevens verkregen voor de bepaling van de lineaire regressie-vergelijking, die het verband beschrijft tussen beide parameters.

 

Annotatie

14 p.
Rapportnr. 2000-10
tab., fig.
in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Toestemming van auteurs om publiekstoegankelijk te maken

Naar boven