Onderwerp: Bezoek-historie

inventarisatie driehoeksmosselen Markermeer 2006-2007
Publicatiedatum:11-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Noordhuis, J. van Schie ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)

 

Samenvatting

Doet verslag van drie inventarisaties die gezamelijk een beeld vormen van de stand  van de populaties in het IJsselmeer en het Markermeer/IJmeer:


1) Kartering van het Markermeer/IJmeer 2006


2) Kartering van het IJsselmeer 2007


3) Kartering van Gouwzee, Pampushaven en de kust voor Muiden in 2007

 

Annotatie

60 p.
Met lit.opg.
In opdracht van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied

Naar boven