Onderwerp: Bezoek-historie

Visstandbemonstering Randmeren-Oost 2010
Publicatiedatum:23-12-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Bosveld, M. Kroes, B. Bakker ; Tauw

 

Samenvatting

Het doel van het visstandonderzoek in de Randmeren-Oost is: 1. Verkrijgen van inzicht in de omvang en samenstelling van de visstand; 2. Het beoordelen van de visstand met de KRW-maatlaten; 3. Inzicht in de ontwikkeling van de visstand om eventuele negatieve terugkoppeling van de visstand op het systeem te onderkennen.

 

Annotatie

70 p.
bijl., tab.
In opdracht van Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied
Uitvoering veldwerk: Visserijbedrijf Kalkman, P. Kooistra, B. van Wijk, J.H.W. Westerink, G. Heimensen

Naar boven