Onderwerp: Bezoek-historie

Kennis- en Innovatie Agenda Luchtvaart. Stimulans voor de Nederlandse economie
Publicatiedatum:01-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

De Nederlandse luchtvaartsector is trots op de in de afgelopen 15 jaar behaalde sterke positie, maar beschouwt deze niet als een vanzelfsprekende verworvenheid. De dynamiek van markt en maatschappij vereist, nu en in de toekomst, onderhoud en structurele versteviging. De mechanismen die in het verleden succes hebben gebracht, hebben deels hun onderscheidingskracht verloren. Dit vraagt om nieuwe succesmechanismen.

Op verzoek van de overheid heeft de Nederlandse luchtvaartsector een Kennis en Innovatie Agenda opgesteld. De hele sector is hierin vertegenwoordigd, zowel de kant van de gebruikers van vliegtuigen als de vliegtuigmaakindustrie en de onderhoudsbedrijven. Innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling zijn cruciaal om de Nederlandse luchtvaart concurrerend en duurzaam te houden. In de KIA geeft de luchtvaartsector aan welke inspanningen ze wil plegen om de Nederlandse Luchtvaart een koploperspositie te laten behouden.

De KIA Luchtvaart beschijft alle mogelijke ontwikkelingen en innovaties, van de reductie van CO2-emisies tot de ontwikkeling van nieuwe, duurzame alternatieve kerosine. Van snelle incheckmethoden tot antigeluid om geluidshinder te beperken tot hightech vliegtuigsystemen die vliegtuigen schoner, stiller en slimmer moeten maken.

In de KIA Luchtvaart staan de ambities en visie van de sector beschreven. Ook de innovatiethema's waarop de sector de komende jaren fors wil investeren zijn benoemd. Om de ambities daadwerkelijk te realiseren gaat de sector de KIA uitwerken in een innovatieprogramma.

 

Annotatie

Opgesteld door de Nederlandse luchtvaartsector in antwoord op het verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat, mede namens de Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris voor Defensie.

Naar boven