Onderwerp: Bezoek-historie

DWW : specialist voor u !
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

De werkvelden van de DWW kenmerken zich door een veelvoud aan specialismen. Deze brochure heeft tot doel deze specialismen toegankelijk te maken. Een complete opsomming daarvan is binnen het bestek van deze brochure onmogelijk, evenals het noemen van alle spcialistische medewerkers. Per afdeling volgt daarom een opsomming van de diverse groepen specialismen en de naan en het doorkiesnummer van de contactpersoon binnen de DWW.

 

Annotatie

(DWW-Wijzer ; 00)

Naar boven