Onderwerp: Bezoek-historie

Innoveren en leren: de leerervaringen van drie innovatieve projecten van WINN: INSIDE, Ecobeach en IJsselmeergebied zoekt verdieping
Publicatiedatum:25-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

K.B. Robaczewska; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

 

Samenvatting

Advies m.b.t. vernieuwing en innovatie binnen Rijkswaterstaat. Naar aanleiding van drie procesevaluaties van WINN-pilots en de evaluatie van het leertraject van WINN zijn de belangrijkste ervaringen samengevat in het boekje "Innoveren en leren". Dit document vormt samen met 2 andere documenten een drieluik, onder het motto:


Weten is niet genoeg, we moeten het toepassen.


Willen is niet genoeg; we moeten het doen.


J.W. von Goethe

 

Annotatie

52 p.
ill.
ln opdracht van K.B. Robaczewska, WINN Forum Ervarum

Naar boven