Onderwerp: Bezoek-historie

Voorbeeldproject Nieuwerkerk Noord
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO); Xplorelab, Provincie Zuid-Holland; M. Brouwer; E. Rietveld; J. van Brussel; T. Reijs

 

Samenvatting

Betreft de notitie klimaatbestendig ontwerpen Nieuwerkerk Noord. De notitie beschrijft het ontwerpproces Xplorelab TNO, provincie Zuidholland en Deltares ter ondersteuning van de MER en bestemmingsplanprocedure voor Nieuwerkerk noord (Zuidplaspolder West). Dit proces is uitgevoerd tussen januari en mei 2008. Het doel van de notitie is om een aanzet te geven voor een klimaatbestendige ontwerpmethodiek, welke structuur  en handvatten geeft voor klimaatbestendige inrichting van nieuw te ontwikkelen gebieden in laag Nederland. De notitie beschrijft meerdere alternatieven. Op basis van MKBA zoals opgemaakt in deze studie is het kuip model het voorkeursalternatief voor klimaatbestendig bouwen voor Nieuwerkerk Noord.

 

Annotatie

32 p.
ill.
In opdracht van RWS Waterinnovatiebron (WINN)

Naar boven