Onderwerp: Bezoek-historie

"Water als lnnovatieBron (Winn)" : Een vervolg op Kerend Tij : Ontwerpprogramma voor Waterinnovaties
Publicatiedatum:01-03-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Directoraat-Generaal Water (DGW)

 

Samenvatting

In voorliggend rapport wordt een voorstel gedaan voor de nadere vormgeving van een breed gericht innovatieprogramma. Dit rapport is opgesteld door Rijkswaterstaat in samenspraak met de beleidskern. De focus van het rapport ligt op alle water gerichte taken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, experimenterend zoekend naar nieuwe vormen van 'dienstverlening aan de samenleving', met nadruk op doen: uitproberen en risico's durven nemen.

 

Annotatie

30 p.
ill.

Naar boven