Onderwerp: Bezoek-historie

Rijkswaterstaat: greep op kennis? : over het opnieuw positioneren van de kennisfunctie van Rijkswaterstaat als agentschap van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
Publicatiedatum:01-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[H. Jeekel] ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Beschrijft de zoektocht naar het vormgeven van kennismanagement. Zoekt de dialoog over de benaderingswijze vanuit de visie dat kennismanagement gebaat is bij uitwisseling van inzichten.

 

Annotatie

48 p.

Naar boven