Onderwerp: Bezoek-historie

Dijkversterking Markermeer, synergie tussen veiligheid en natuur : markermeerdijken, verbindende schakels voor natuur
Publicatiedatum:01-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.T. Vulink; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

 

Samenvatting

Quick scan naar de synergie tussen veiligheid en natuur dient als input voor een korte verkenning door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Flevoland en het hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat van voorlandenoplossingen voor de dijkversterking tussen Eden-Amsterdam.

 

Annotatie

17 p.
ill.

Naar boven